Duurzaamheidsplaform Zuidplas 
We beginnen, dus komt er verandering!

Zuidplas Fair Trade Gemeente

Waarom Fair Trade.
Fair Trade is een wereldwijde beweging met als doel dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu
De Fair Trade organisatie werkt nauw samen met producenten en boeren in Afrika,Z.O Azië en Latijns-Amerika.
Fair Trade wil eerlijk geproduceerd eten, drinken en non-food producten (milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd) bereikbaar maken voor iedereen door het ontwikkelen van lokale handelsketens. Hierdoor wordt een beter leven mogelijk voor de mensen met wie wordt samengewerkt.

Wat is Fair Trade.
Fair Trade streeft er naar om bijvoorbeeld boeren en andere producenten in Afrika,Z.O Azië en  Latijns-Amerika voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Ook worden aan Fair Trade producten strengere milieueisen gesteld. Het doel van Fair Trade is het eerlijk handelen en verhandelen van goederen.

Kernteam Zuidplas Fair Trade Gemeente.
Het Kernteam Zuidplas Fairtrade Gemeente, vallend onder de Stichting Duurzaamheidsplatform, is bezig met het behalen van de titel Zuidplas Fairtrade Gemeente. Als aan alle 6 criteria van de campagne Fairtrade Gemeente wordt voldaan, kan deze titel behaald worden. Deze criteria zijn: een lokaal kernteam; steun van gemeente; winkels en horeca die Fair Trade producten verkopen en gebruiken; lokale organisaties, bedrijven en groothandels die Fair Trade producten kopen en gebruiken; media aandacht voor de doelstellingen; stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Aan het criterium lokaal kernteam is voldaan. Het kernteam bestaat uit 6 personen, 2 vrijwilligers van de wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel, 1 vrijwilliger van de helaas gesloten wereldwinkel van Zevenhuizen, 1 vrijwilliger van het Duurzaamheidsplatform, 1 lokale ondernemer en 1 vrijwilliger op persoonlijke titel. De werkgroep heeft een werkplan opgesteld en dit plan is in oktober 2018 overhandigd aan de wethouder.
De steun van de gemeente bestaat uit: een besluit van B &W van 21 maart 2017 om het initiatief te ondersteunen om te komen tot een kernteam ter verkrijging van het predicaat Zuidplas Fairtrade gemeente  en het  beschikbaar stellen van de website.

De werkzaamheden van het kernteam hebben o.a. bestaan uit het inventariseren van inkoop, verkoop en gebruik van Fair Trade artikelen. Het gaat dan om artikelen bij de gemeente, de supermarktbranche, winkels, in de vrijetijds- en recreatiesector, de horeca en overige branches zoals bouwmarkten, tuincentra en maatschappelijke organisaties. Ook zorgt de werkgroep voor media-aandacht. Het kernteam streeft er naar eind 2021 de titel Zuidplas Fairtrade Gemeente aan te vragen en te behalen, dit is echter ook afhankelijk van voldoende menskracht en bereidheid van het bedrijfsleven en anderen om Fair Trade producten te gebruiken.

Door de corona-crisis zijn ook de boeren en producenten hard getroffen, des te meer reden om te streven naar een gemeente die Fair Trade hoog in het vaandel heeft staan.
Het kernteam zoekt nog versterking en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
info@duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl  

Op de hoogte raken van Fair Trade producten? 
Wereldwinkel Nieuwerkerk ad IJssel, Dorpsstraat 51 a

Relevante websites:  

https://www.fairtradegemeenten.nl 

https://www.fairtradeoriginal.nl 

https://www.fairplaza.nl