Duurzaamheidsplatform Zuidplas

We beginnen dus komt er verandering


Over ons


Het idee om een Duurzaamheidsplatform op te richten komt uit de samenleving, omdat de urgentie van een duurzamere samenleving door velen wordt gedeeld. Daarom kunnen alle bewoners, organisaties en ondernemers uit Zuidplas, die dat willen, deelnemen aan het platform. Het platform is een broedplaats voor nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en heeft een netwerkfunctie voor betere en uitgebreidere samenwerking.                  Werkwijze Deelname aan het platform is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: wie toezegt iets te doen, moet dat ook doen. Activiteiten mogen ook het eigen belang van een deelnemer zijn, mits dit volledig transparant gebeurt en betrokkene dit bij alle activiteiten duidelijk kenbaar maakt.De gemeente ondersteunt het platform door een secretaris aan te bieden, door duurzame initiatieven waar mogelijk op weg te helpen en door informatie aan te reiken. Het platform is echter onafhankelijk van de gemeente. De basis van het platform komt deels voort uit het Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 van de Gemeente Zuidplas.Het platform komt eenmaal per acht weken samen. Opgeven kan via info@duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl of via onderstaand contact formulier.                   Iedereen is van harte welkom! 

Relevante gegevens:

KvK: 72380101

RSIN: 8590907

ANBI: RSIN 8590 90 735

Banknummer: NL 22 RABO 0332 7334 24

Bestuur bestaat uit:

R.C.J. (Rob) van Esseveldt, voorzitter

R. (Rob) Rosbergen, penningmeester en secretariaat

L. (Lieke) Vermeer, lid

Bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning.

 

De volgende zaken zijn in 2018 gerealiseerd: 

Actie promoten fietsgebruik voor dagelijkse boodschappen bij parkings van lokale winkelcentra.

Duurzaamheidsmarkt met informatie over isolatie, schone energie, circulaire economie, fair-trade en lokale producten.

Zon op Zuidplas, systeem postcode roos, realiseren te gebruiken daken, oprichten coöperatie. 

Zuidplas Fair Trade Gemeente, Plan van Aanpak, inventariseren en enthousiasmeren deelnemers, realisatie 2019.

Gemeente Zuidplas gevraagd deel te nemen aan de statiegeld alliantie, de gemeente is toegetreden.

 

Financieel stand van zaken 10-12-2018 een negatief saldo van 52,85. De stichting heeft geen bezittingen. De kosten voor oprichting en de Duurzaamheidsmarkt zijn door donaties gedekt. Voor het in stand houden van een bankrekening en website, geschat op circa 300 euro, zal een subsidie aanvraag worden gedaan.