Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen, dus komt er verandering!

Financiële gegevens

In 2022 is er onderzoek gedaan naar de oorzaak van mismaakte rupsen van de grote beer, een vlindersoort, in het Groene Hart park van Nieuwerkerk aan den IJssel. De uitslag is gedeeld met de gemeente en haar groen onderhoudspartners. De gemeente zegt zich te houden aan de wettelijke voorschriften. Omdat het gif ook door het gebruik van vlooienbestrijdingsmiddelen, gebruikt bij huisdieren, in de natuur kan komen, hebben we, in samenwerking met een lokale journalist een artikel weten te plaatsen in RD-Oost, een katern van het AD. Op deze manier hebben we ook geprobeerd de lokale bevolking van dit risico op de hoogte gebracht.

Verder is er door de Fair Trade werkgroep een symposium mee georganiseerd en heeft de wethouder eind 2022 laten weten dat Zuidplas aan de vooravond staat om Fair Trade gemeente te worden.

Er is door Duurzaam Zuidplas een wandeling uitgezet geweest naar zichtbare duurzame plaatsen en initiatieven. Nog vanwege de corona maatregelen is het niet het succes geworden dat was gehoopt. Op Molen Windlust, duurzaam vanwege aangedreven door uitsluitend wind, was een info stand van het platform. Een 20-tal geïnteresseerden zijn over duurzame initiatieven geïnformeerd.

Het inzamelen van mogelijk herbruikbare huisraad en apparatuur op de gemeente werf, een aantal zaterdagen per jaar, is een succes. De 2e kans winkel neemt alsnog veel goederen aan die, zonder deze optie, zeker in de afvalstroom terecht zouden komen. Het is een pilot om te komen tot een Circulair Ambacht Centrum te realiseren op een nieuw gemeentelijk afval depot.

Eind 2022 hebben de Energiecoaches zich, als werkgroep, verbonden. Langzamerhand groeit het platform met steeds meer inbreng van actieve en duurzame inwoners van Zuidplas. 

Begin 2022 hadden we € 12.724,00 in kas. De uitgaven zijn gedaan ter ondersteuning van acties van de diverse werkgroepen, zoals posters, bijdrage symposium, gif-onderzoek, internet domeinen, en bij uitzondering grote reiskosten. Vaste kosten zijn de kosten voor de domeinen, een zoom-licentie en de bankkosten. De inkomsten van 2023 zijn, mede door geen grote acties vanwege corona protocollen, de opbrengst van de Rabo clubsupport actie.
Het saldo op 31-12-2022 is € 11.605,26

Beloningsbeleid:
Zowel bestuur als medewerkers ontvangen geen enkele beloning, ook geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.