Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen dus komt er verandering

Heb jij oog en oor voor Duurzaamheid en tijd om mee te denken en te doen?

Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas, is een bewoners initiatief met als doel de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven en sparingpartner wil zijn voor vraagstukken over duurzaam. Het platform bestaat uit vrijwilligers, burgers en ondernemers, die eens in de 8 weken samenkomen. Wij krijgen secretariële ondersteuning van de gemeente en de wethouder met duurzaam in zijn portefeuille sluit vaak aan bij het overleg. De vrijwilligers houden zich individueel of in werkgroepen bezig met vragen die leven bij hen en de bewoners van Zuidplas met betrekking tot duurzaamheid. Deze vragen vormen de basis om informatie in te winnen en kennis op te doen. Hierdoor word het platform een vraagbaak voor de gemeente maar ook een instrument om de vinger aan de bestuurlijke pols te houden. 

Wij zoeken enthousiaste medebewoners en/of ondernemers. Ook horen we graag je mening en zijn nieuwsgierig naar je inbreng over de vele duurzaamheid vraagstukken. 

Je word deelnemer aan het platform.

Gezamenlijk met jou wil het platform zorgdragen dat de gemeente Zuidplas een voorbeeld gemeente kan zijn inzake duurzaam en zeker niet achter gaat lopen bij collega gemeenten. 

Het platform is een verzamelplaats van goede ideeën over duurzaam. Er komt steeds meer informatie beschikbaar en onze kennis groeit. Je word deel van een groeiend aantal enthousiaste vrijwilligers en je kunt met je inbreng het verschil maken.

Neem contact op via het contactformulier.

We kijken naar je uit.