Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen dus komt er verandering


Over ons


Het idee om een Duurzaamheidsplatform op te richten komt uit de samenleving, omdat de urgentie van een duurzamere samenleving door velen wordt gedeeld. Daarom kunnen alle bewoners, organisaties en ondernemers uit Zuidplas, die dat willen, deelnemen aan het platform. Het platform is een broedplaats voor nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en heeft een netwerkfunctie voor betere en uitgebreidere samenwerking.                  Werkwijze Deelname aan het platform is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: wie toezegt iets te doen, moet dat ook doen. Activiteiten mogen ook het eigen belang van een deelnemer zijn, mits dit volledig transparant gebeurt en betrokkene dit bij alle activiteiten duidelijk kenbaar maakt.De gemeente ondersteunt het platform door een secretaris aan te bieden, door duurzame initiatieven waar mogelijk op weg te helpen en door informatie aan te reiken. Het platform is echter onafhankelijk van de gemeente. De basis van het platform komt deels voort uit het Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 van de Gemeente Zuidplas.Het platform komt eenmaal per acht weken samen. Opgeven kan via info@duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl of via onderstaand contact formulier.                   Iedereen is van harte welkom! 

Relevante gegevens:

KvK: 72380101

RSIN: 8590907

ANBI: RSIN 8590 90 735

Banknummer: NL 22 RABO 0332 7334 24

Bestuur bestaat uit:

R.C.J. (Rob) van Esseveldt, voorzitter

R. (Rob) Rosbergen, penningmeester en secretariaat

J. (Jaap) Reijm, lid

Bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning.

 

De volgende zaken zijn in 2020 gerealiseerd:


Zon op Zuidplas, systeem postcode roos, realiseren te gebruiken daken, uitbreiden van het aantal leden. 

Zuidplas Fair Trade Gemeente, inventariseren en enthousiasmeren deelnemers, realisatie 2021.

Fijnstof meters, zelf bouwen, mobiele meters zie ook de home-page.  

Financieel stand van zaken per 31-12-2020 is er een positief saldo van € 13.209,13. De stichting heeft geen bezittingen. Er is het afgelopen jaar veel moeite gestopt in het binnenhalen van donaties. Van onder ander de       ING Bank Help Nederland vooruit, RABO bank clubsupport en de Gemeente Zuidplas mochten we kleine en grote bedragen bijschrijven. Hierdoor is het voortbestaan van de stichting voor de komende tijd veilig gesteld.  Aan Duurzame doelen is ruim 600 euro uitgegeven. Vanwege de  noodzaak om digitaal te kunnen vergaderen is een professionele zoom licentie aangeschaft en voor een nog betere communicatie is de website uitgebreid. Verder zijn er vaste kosten voor domein, bank en correspondentie.