Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen, dus komt er verandering!

Over ons

Het idee om een Duurzaamheidsplatform op te richten komt uit de samenleving, omdat de urgentie van een duurzamere samenleving door velen wordt gedeeld. Daarom kunnen alle bewoners, organisaties en ondernemers uit Zuidplas, deelnemen aan het platform. 

Het platform is een broedplaats voor nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en heeft een netwerkfunctie voor betere en uitgebreidere samenwerking. Wij helpen de inwoners en adviseren het gemeentebestuur van de Gemeente Zuidplas gevraagd èn ongevraagd!

Werkwijze 

Deelname aan het platform is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: wie toezegt iets te doen, moet dat ook doen. Activiteiten mogen ook het eigen belang van een deelnemer zijn, mits dit volledig transparant gebeurt en betrokkene dit bij alle activiteiten duidelijk kenbaar maakt. 

De gemeente ondersteunt het platform door met enkele afgevaardigden naar onze bijeenkomsten te komen (waaronder meestal de Wethouder Duurzaamheid!), door duurzame initiatieven waar mogelijk op weg te helpen en door informatie aan te reiken. Het platform is echter onafhankelijk van de gemeente. De basis van het platform komt wel deels voort uit het Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 van de Gemeente Zuidplas, maar sinds 2018 staat het dus volledig los. 

Het platform komt eenmaal per acht weken samen. Opgeven kan via info@duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl of via het contactformulier.                   

Iedereen is van harte welkom! 

Geen tijd, wel geld? U kunt ook aan ons doneren!


Relevante gegevens

KvK: 72380101

RSIN: 8590907
ANBI: RSIN 8590 90 735
Banknummer: NL 22 RABO 0332 7334 24

Bestuur bestaat uit:
R.C.J. (Rob) van Esseveldt, voorzitter
L.C. (Lorentz) Stout, secretaris
R. (Rob) Rosbergen, penningmeester
D. (Doede) Bakker, vertegenwoordiger Energiecoaches

Bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning. 

Bekijk hier onze financiële gegevens