Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen dus komt er verandering

Samen Meten aan Luchtkwaliteit

Overlast van houtstook is in 2019 de aanleiding geweest voor de inwoners in de gemeente Zuidplas om zelf met de luchtkwaliteit aan de slag te gaan. Lees er alles over op de pagina luchtkwaliteit.

Repair Café Zuidplas

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Een stofzuiger waar de stekker vanaf is? Of een kapotte platenspeler die na jaren weer van de zolder komt? Weggooien? Mooi niet! Kijk snel op de pagina van het SAZ Repair Café.

Zon op Zuidplas

Zon op Zuidplas wil dat alle inwoners van Zuidplas hun eigen zonnestroom kunnen opwekken. Kijk op de website van de Stichting Zon op Zuidplas hoe je ook mee kunt doen.

Operatie Steenbreek

Na een 6-tal jaren, als platform, met succes steenbreek actie's te hebben gevoerd in samenwerking met de het Hoogheemrtaadschap en de gemeente, heeft de gemeente Zuidplas dit initiatief omarmd. De gemeente heeft zich aangesloten bij het landelijk netwerk steenbreek en zal voortaan vanuit  https://www.duurzaamzuidplas.nl acties ontwikkelen.

Het Duurzaamheidsplatform blijft in samenwerking met Verheij, groen-onderhoudspartner van Nieuwerkerk en Moerkapelle, op straat en buurtniveau kleine initiatieven zoeken die ‘openbaar’ groen verbeteren en uitbreiden. Na het aanbrengen van de verbetering zorgen de inwoners zelf voor het onderhoud.

Drie Duurzame Dagen

De duurzaamheidsmarkt was in 2019 een event met een druk programma over drie dagen. Vandaar de naam Drie Duurzame Dagen en de subtitel Duurzaam? Doen! 

Ik leerde van mijn ouders dat de beste theedoek als kwaliteitsmerk DDDDD (5xD) droeg. 

De Doek Die Direct Droogt betekent het. 

Voortbordurend op dit symbool van kwaliteit willen we inwoners mogelijkheden bieden anderen te inspireren. Door aan te geven wat er al door hen is gedaan en ook te vertellen wat hun wensen zijn voor hun buurt, straat of wijk.  Wij geven lokale ondernemers de ruimte om zich te laten informeren en zelf te informeren. Het gebodene bied beleidsmakers en bestuurders kennis en inzicht naar de toekomst toe. “What is in it for me” moet de motor worden voor ons allemaal, ondernemer, inwoner en bestuurder, “niet wat kan het land doen voor mij, maar wat kan ik doen voor het land.” Kortom Duurzaam? Doen!

De week van het water

In de week van het water 3 tot en met 9 Mei a.s. zal op uitnodiging van het platform op 6 mei een online lezing worden gegeven; "Plaagdieren in de tuin; van vertrappen naar vertroetelen" door Suze Peters. Aanvang 19:15 uur. 

 Opgeven: info@duurzaamheidsplatform-zuidplas.nl 

Duurzaamheidswinkel

We zoeken een plaats voor duurzaam advies, repair café, toeristische info, circulaire pop-ups enzovoort.

Fair Trade

We organiseren en denken na over activiteiten om Fair Trade meer onder de aandacht te brengen. De titel Fairtrade gemeente is aangevraagd in 2018. Zie ook de agenda!


Biodiversiteit

De foto’s uit het Plaagdierboek zijn te zien in een installatie in de tuin van kasteel Assumburg in Heemskerk op tentoonstelling  Wonderland’ over verdwijnende biodiversiteit. 

Meer informatie over, en de belangrijke betekenis van biodiversiteit en hoe deze in stand te houden en te verbeteren vind je op:  https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/Samen-van-grijs-naar-groen/192

Biodiversiteit betekend voor lokale overheden ook nadenken hoe het beste ontwikkelde en nog te ontwikkelen zogenaamde zonnevelden, velden met zonnepanelen, op een zo natuurlijk en biodiversiteit bevorderende manier kunnen worden ingericht en beheerd. Info daarover vind je op  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27331

Eikenprocessierups nu goed aanpakken! Tips voor tuinen;  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27407

In samenwerking met de TUINSCHOOL online; 

Alsjeblieft! De gratis zoekkaart, gebruik de link hieronder, met veelvoorkomende onkruiden staat voor je klaar.  Deze zoekkaart hoort bij de online basiscursus onkruid, die vanaf 21 maart 2021 online is. 

https://mcusercontent.com/d7902c47b5cab3fad8c6d3d54/files/bef7acd2-f069-463a-b1ef-e5ff6a4a1b41/onkruidkaart_veelvoorkomende_onkruiden.pdf

Shopstainable

Shopstainable.com is een webwinkel met een sociale en duurzame twist. De oprichter van Shopstainable, Lauro Relenas, uit het Zuidplas-dorp Zevenhuizen, heeft Filipijnse roots en kent de Filipijnse taal en cultuur. Shopstainable wil een bijdrage leveren om de armoede in de Filipijnen te bestrijden en ook de bergen van plastic en andere afval die het land rijk is te verminderen. Met elk product dat je bij hem koopt draag je al bij aan een sociale en duurzame samenleving.

Natuurpolders

De Stichting Natuurpolders neemt deel aan het Duurzaamheidsplatform. Zij heeft als doel polders zodanig in te richten en te beheren dat de biodiversiteit wordt verhoogd en dat ze voor de gebruikers een goede mix opleveren van natuurbeleving, rust, ontspanning en lichte recreatie. 

Een goed voorbeeld is de Hennipgaarde bij Zevenhuizen. Hier wordt op een natuurlijke wijze beheert, gericht op het herstellen en versterken van de diversiteit aan flora en fauna. Er vindt natuurlijke landbouw plaats, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem en het natuurlijke vermogen van het ecosysteem om zichzelf in evenwicht te houden. Kunstmest of chemicaliën worden niet gebruikt.

Vind jij het leuk om af en toe lekker buiten in de natuur aan het werk te zijn? Andere mensen te ontmoeten en samen de Hennipgaarde tot bloei te brengen? Stuur dan een mail.

Aanmelden Warmtescan

Jaarlijks kunt u vanaf december tot en met maart onze energiecoaches weer in uw buurt zien. Deze enthousiaste vrijwilligers zijn opgeleid om foto’s te maken met een infrarood camera. Met deze foto’s is duidelijk te zien waar een huis energie lekt en waar isolatie nodig is.

Ook hebben zij een training gevolgd om u nog meer te kunnen adviseren op het gebied van energiebesparing. Let op: het zijn vrijwilligers. Wilt u uw huis aanpassen naar aanleiding van hun adviezen, dan dient u een erkend bureau in te schakelen.

Nu aanmelden voor gratis warmescan 


Wilt u helpen bij deze projecten of heeft u zelf een idee? Kom eens naar een platform vergadering of vul het contactformulier in als u meer informatie wenst.