Duurzaamheidsplatform Zuidplas 
We beginnen dus komt er verandering

Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas wil de gemeente duurzamer maken door lokale acties. De ambitie van het platform is om jaarlijks ten minste drie tastbare en zichtbare resultaten te boeken op het gebied van duurzaamheid.

Het begrip duurzaamheid wordt ‘breed’ opgevat (people, planet, profit) en is niet bij voorbaat ingeperkt. Zowel in 2018 als in 2019 zijn concrete acties opgepakt zoals de Duurzaamheidsmarkt, activiteiten met betrekking tot aanvraag en verkrijging van de titel Zuidplas Fairtradegemeente, en de actie Tegels voor Groen, een project om tuinen in Zuidplas te vergroenen. 

Twee van de leden van het platform zijn aan het werk om textiel te hergebruiken. Ook wordt er op dit moment actief gebrainstormd over isolatieprogramma’s, energiebesparing in de verlichting en de verdere afvalscheiding en reductie daarvan.

Overlast van houtstook is in 2019 de aanleiding geweest om een project ‘luchtkwaliteit’ op te starten. De eerste twaalf fijnstof sensoren meten sinds december 2019 in alle dorpen. Dit aantal wordt in 2020 verder uitgebreid. De open data is bekijken op luftdaten.info en het dataportaal van het RIVM.

Volg het platform ook op Twitter en Facebook.

 

Activiteitenagenda


Energietransitie voor iedereen. Hoe en met wie?

Start:12-04-2022
14:00
Einde:12-04-2022
17:30

Het zijn roerige tijden: het klimaat verandert snel en de geopolitieke onrust drijft de energieprijzen op. Juist nu is het belangrijk om samen te werken aan een inclusieve energietransitie. Daarom organiseren we een bijeenkomst met praktische voorbeelden van hoe je als coöperatie of gemeente, samen met andere partners, werk kunt maken van een energietransitie waaraan iedereen in je stad, wijk of dorp kan meedoen. De bijeenkomst is bedoeld voor initiatiefnemers en (gemeente-)ambtenaren die werken aan of werk willen maken van de sociale kant van de energietransitie.
(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kuzrPLtqxkqYKNzSM71y6eyFcBoPgtZHpHC30MP82EtUOUFGRzY2UkdFVVFWVFZDVEtKTFhLWEFGWS4u)

 programma energietransitie voor iedereen.pdf


Terug naar overzicht